Prof. Dr. RÜYA YILMAZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. RÜYA YILMAZ

T: (0282) 250 2925

M ryilmaz@nku.edu.tr

W ryilmaz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIОI
Öğrenim Yılları: 1999
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1994
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAО ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1991
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
İtalyanca:Başlangıç
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2000-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1996-
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Belediye Başkan Yardımcılığı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2011-2012
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı / Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Planlama
Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji
Peyzaj Onarımı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. MANSUROĞLU S., kinikli p., YILMAZ R., Impacts of Highways on Land Uses: the Case of Antalya–Alanya Highway, Journal of Environmental Protection and Ecology,, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. YILMAZ O., MANSUROĞLU S., YILMAZ R., Yilmaz, O., Mansuroglu, S., Yilmaz, R., 2013. , (14) 2, SWOT Analysis of Ecotourism as a Tool for Sustainable Development: A Case Research in North-west Black Sea Coastal Zone of Turkey,, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 14, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. YILMAZ R., Determination of the Environmental Problems at a Natinal and Local Public Level: Cases of Tekirdağ and Turkey, Journal of Environmental Proctection and Ecology, vol. 12, pp. 1443, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. YILMAZ R., Monitoring Land Use/Land Cover Changes Using CORINE Land Cover Data: A Case Study of Silivri Coastal Zone in Metropolitan İstanbul’,, Environmental Monitoring and Assessment, vol. 165, pp. 603-615, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. SAKCALI S. Y. R. G. S. Y. C. Ö. M., Water pollution studies in the rivers of the Edirne Region-Turkey, Aquatic Ecosystem Health & Management, vol. 12, pp. 313-319, 2009.
Özgün Makale SCI
6. YILMAZ R., Evaluation of Renewable Energy Sources and Sustainable Development Planning of Turkey’, Journal of Applied Sciences, pp. 983-987, 2006.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. YILMAZ R., K. A., E. B., C. M., ‘Eco-Tourism and Rural Development in Thrace Region, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 6, pp. 878-885, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
8. YILDIRIM T., Y. R., High Performance Plant Selection for Landscape Reclamation in the Subtropic Climate Zone: A Case Study, Journal of Agronomy, vol. 4, pp. 262-266, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
9. YILMAZ R., B. S., K. A., Plant Diversity and Effects of Environmental Problems in Turkey’, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 4, pp. 924-930, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. KORKUT A. Y. R. E. Ü., Evaluation of Tekirdağ Province and Marmara Coastal Management’, Coastal Zone Management in the Mediterranean Region, Options Mediterraneennees, pp. 181-189, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILMAZ R., Edirne´de Çevre Bilincinin Belirlenmesi ve Sosyo¬ Ekonomik Özelliklerin Çevresel Bilinç Üzerine Etkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 6, ss. 79-92, 2009.
Özgün Makale CABI, DOAJ
2. YILMAZ R., Saroz Körfezi’nin Turizm ve Rekreasyonel Kullanım Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma’, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, ss. 121-134, 2006.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. YILMAZ R., Tekirdağ Halkının Tasarım Bitkilerine Olan Talebinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal of Tekirdag Agricultural Faculty), cilt 3, ss. 71-81, 2006.
Özgün Makale
4. YILMAZ R. S. D., Saroz Körfezi Kıyı Kumulları Üzerindeki Çevresel Etkilerin Araştırılması, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt 6, ss. 72-79, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. YILMAZ R. S. S. Y. C. A. A. Ö. M., Use of Aesculus hippocastanum L. as a Biomonitor of Heavy Metal Pollution’, Pakistan Journal of Botany, cilt 38, ss. 1519-1527, 2014.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YILMAZ R., YILMAZ O., A RESEARCH ON ÇANAKKALE CITY CENTRE´S INFRASTURCTURE SUPPORTABILTY WITH GREEN INFRASTRUCTURE, International ConfrerenceGREDIT 2016– GREEN DEVELOPMENT,INFRASTRUCTURE, TECHNOLOGY (31.03.2915-02.04.2015).
Sözlü Bildiri
2. YILMAZ O., YILMAZ R., Analysis of Environmental awareness and sensitivity levels: A Case Study in Edirne City, International ConfrerenceGREDIT 2016– GREEN DEVELOPMENT,INFRASTRUCTURE, TECHNOLOGY (31.03.2016-02.04.2016).
Poster
3. YILMAZ R., YILMAZ O., Determination of Open and Green Areas: The Case Study of Maltepe in Istanbul City ....................................................................., International ConfrerenceGREDIT 2016– GREEN DEVELOPMENT,INFRASTRUCTURE, TECHNOLOGY (31.03.2016-02.04.2016).
Poster
4. YILMAZ R., YILMAZ O., Determination of the Vital Ecological Corridors: The Case of Thrace Region, International ConfrerenceGREDIT 2016– GREEN DEVELOPMENT,INFRASTRUCTURE, TECHNOLOGY (31.03.2016-02.04.2016).
Poster
5. YILMAZ R., YILMAZ O., THE PUBLIC OPINION ANALYSIS OF SOME URBAN PARKS IN THE CITY OF ISTANBUL, International ConfrerenceGREDIT 2016– GREEN DEVELOPMENT,INFRASTRUCTURE, TECHNOLOGY (31.03.2016-02.04.2016).
Poster
6. YILMAZ R., YILMAZ O., PLASTIK SANATLARIN PEYZAJ TASARIMA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ABD CHICAGO MILENYUM PARK ÖRNEĞİNDE- EVALUATION OF THE EFFECTS OF PLASTIC ARTS I. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART & DESIGN SYMPOSIUM, THESSALONIKI /GREECE ON LANDSCAPE DESIGN: IN THE STUDY OF USA CHICAGO MILLENNIUM PARK, “1st INTERNATIONAL ART AND DESIGN SYMPOSIUM” (03.03.2016-06.03.2016).
Tam metin bildiri
7. YILMAZ R., YILMAZ O., ASSESSING OF SOLID WASTE MANAGEMENT FOR LANDSCAPE RECLAMATION: THE CASE STUDY OF TEKIRDAG-THRACE / TURKEY, International ConfrerenceGREDIT 2016– GREEN DEVELOPMENT,INFRASTRUCTURE, TECHNOLOGY (31.03.2015-02.04.2015).
Sözlü Bildiri
8. YILMAZ R., YILMAZ O., Yılmaz, R., Yılmaz, O., “A Study on the Use of Natural Plants as a Raw Material of Some Traditional Food in Turkey”, October 24-26, 2013, Struga-Ohrid Macedonia., The 2nd International Symposium on Tradional Foods from Fooods from Adriatic to Caucasus, (24.11.2013-26.11.2013).
Tam metin bildiri
9. YILMAZ R., Burley j. b., Dissecting the Smyser Index in Visual Quality, 6th Landscape Architecture Conference in Nanjing, P.R. of China, (17.11.2013-19.11.2013).
Tam metin bildiri Erişim Linki
10. Yılmaz. R., B. J. B., Dissecting the Smyser Index in Visual Quality, World Scientific Engineering, Academic Society (WSEAS), 6th Landscape Architecture Conference.
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YILMAZ O., YILMAZ R., ‘Sürdürülebilirlik Çevre İndeksi’, ‘Çevre Performansı İndeksi’ Ve Çevresel Duyarlılığının Araştırılması,, 6. PEYZAJ MİMARLIĞI KONGRESİ “SÖYLEM VE EYLEM” (08.12.2016-11.12.2916).
Özet bildiri
2. Burley J. B., YILMAZ R., Çevresel / Görsel Kalitenin Değerlendirilmesi, 6. PEYZAJ MİMARLIĞI KONGRESİ “SÖYLEM VE EYLEM”8-11 ARALIK 2016, ANTALYA (08.12.2016-11.12.2016).
Tam metin bildiri
3. YILMAZ R., YILMAZ O., Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Analitik Hiyerarsi Süreçi (AHP) Uygulamalarının Değerlendirilmesi,, 6. PEYZAJ MİMARLIĞI KONGRESİ “SÖYLEM VE EYLEM (08.12.2016-11.12.2016).
Özet bildiri
4. YILMAZ R., YILMAZ O., Peyzaj Planlama Çalışmalarında Rekreasyonel Tercihlerinin Değerlendirilmesi,, 6. PEYZAJ MİMARLIĞI KONGRESİ “SÖYLEM VE EYLEM” (08.12.2016-11.12.2016).
Tam metin bildiri
5. MANSUROĞLU S., YILMAZ R., Expo2016 Antalya ve Çevresindeki Peyzajların Değişimi Üzerine Etkileri, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi ‘Dönüşen Peyzaj’, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, (01.11.2013-).
Tam metin bildiri
6. YILMAZ R., MANSUROĞLU S., Avrupa Birliği’nde Süs Bitkilerinin Sektörel Durumu ve Ticari Denge Analizi, V. Süs Bitkileri Kongresi 2013, Yalova. (20.10.2013-22.10.2013).
Poster
7. YILMAZ R., YILMAZ O., Peyzaj Mimarlığı Düzenleme Çalışmalarında Kullanılan Bitkisel Materyalin Avrupa Birliği’ndeki Durumunun Analiz Edilmesi, V. Süs Bitkileri Kongresi (20.10.2013-22.10.2013).
Özet bildiri
8. YILMAZ O., YILMAZ R., Çanakkale İli’nin Peyzaj Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Ekolojik 2013 Sempozyumu, Tekirdağ (02.05.2013-04.05.2016).
Poster
9. YILMAZ R., YILMAZ O., Edirne Kentinde Halkın Çevre Sorunlarına Duyarlığının Saptanması, Ekolojik 2013 Sempozyumu, Tekirdağ. (02.05.2013-04.05.2013).
Özet bildiri
10. YILMAZ R., ÖZDEMİR G., Yılmaz, R., Özdemir, G., Dünyada Süs Bitkileri Üretimi ve Ticari Durumunun Değerlendirilmesi, (Poster Bildiri), V. Süs Bitkileri Kongresi 2013, Yalova. (20.10.2010-22.10.2010).
Poster
11. YILMAZ R. K. A., İğneada Longos Ormanlarının Koruma - Kullanma Dengesi Üzerine Bir Çalışma’, Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu (25.06.2002-27.06.2002).
Tam metin bildiri
12. KORKUT A. Y. R., Tekirdağ Kıyı Şeridi Turizm Potansiyeli ve İkinci Konutların Alan Kullanım Kararları ve Çevre İlişkileri Üzerine Bir İrdeleme, Peyzaj Mimarlığı Kongresi (19.10.2000-21.10.2000).
Tam metin bildiri
13. KORKUT A. Y. R. D. T., Tekirdağ Merkezindeki Tarihi Çevrenin Peyzaj Planlama İlkeleri Açısından İrdelenmesi’, Peyzaj Mimarlığı Kongresi (19.10.2000-21.10.2000).
Tam metin bildiri
14. ERDEM Ü. N. E. Y. R. K. İ. M., Büyük Menderes Havzası Temelinde Aydın İli Alan Kullanım Kararları Üzerinde Bir İrdeleme, 2000’e Bir Kala Büyük Menderes Havzası 4. Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu (09.09.1999-10.09.1999).
Tam metin bildiri
15. YILMAZ. R., T. A., E. Ü., Tarım Alanları Amaç Dışı Kullanım Kararlarının Fiziksel Planlama Sürecinde Aydın Kenti Örneğinde İrdelenmesi’, Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi (07.09.1998-11.09.1998).
Tam metin bildiri
16. NURLU. E., Y. R., A. Z., Ü. . Ö., M., Antik Çağda Ege Limanları-Dünü ve Bugünü, . Türkiye Kıyıları 97- Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı (02.09.1998-04.09.1998).
Tam metin bildiri
17. NURLU E., E. Ü., K., İ. A., Z., Söke Örneğinde Alan kullanım Kararları ve Tarımsal Yapı İlişkileri Üzerinde Bir İrdeleme’, Büyük Menderes Havzası 3. Tarım ve Çevre Sempozyumu (02.09.1998-04.09.1998).
Tam metin bildiri
18. ERDEM. Ü., K. A., ., Y. T. Y. R., ‘Çanakkale İli Peyzaj Değerlerine Yönelik Bir İrdeleme’. Yerleşim ve Çevre Sorunlar, Çanakkale İli Sempozyumu (09.09.1996-13.09.1996).
Tam metin bildiri
19. YILMAZ. R., T. A., K. B., E. Ü., Sarıgerme’de Alan Kullanım Kararlarının İrdelenmesi, Türkiye Kıyıları 97- Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı (09.09.1996-13.09.1996).
Tam metin bildiri
20. ERDEM. Ü., F. Ş., N. E., Y. R. T. A., Gediz Havzası Termal Kaynaklarının Urganlı Kaplıcaları Örneğinde İrdelenmesi’, Gediz Havzası 2. Tarım, Erozyon ve Çevre Sempozyumu (02.04.1996-04.04.1996).
Özet bildiri
21. ERDEM. Ü., N. E., A. Z., Y. R., Kuşadası Örneğinde Alan Kullanım Kararları ve Tarımsal Yapı İlişkileri Üzerinde Bir İrdeleme’, II. Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu (02.04.1996-04.04.1996).
Tam metin bildiri
22. KORKUT. A., Y. R., Yeni Kurulan Ziraat Fakültelerinde Peyzaj Mimarlığı Eğitimi’, Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Evrensel Entegrasyonu Sempozyumu (29.05.1995-30.05.1995).
Tam metin bildiri
23. YAZGAN E. M. Y. R. Y. L. Ö. M., GAP Bölgesi’nde Enerji Ormanlarının Kurulmasının Gereği ve Önemi’, 2000 GAP Çevre Kongresi.
Poster
24. YILMAZ R. K. A., Zambak (Lilium L.) Yetiştiriciliğinde Değişik Harç Kullanımının Çiçeklenmeye Etkisi’, I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi.
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Ege Universitesi Ziraaat Fakültesi.
Ulusal Dergi
Uluslararası Projeler
1. Global Environmental/Visual Quality Mapping Project.”, Michigan State University, Araştırmacı, 07.01.2015-04.01.2016.
2. İpsala (Türkiye) ve Stambolovo (Bulgaristan) Belediyeleri, ‘Yerel Yönetimlerin Kentsel Peyzaj Planlama Kapasitelerinin Arttırılması ve Bulgaristan Örneğ, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Eğitmen, 03.01.2005-01.12.2005.
Ulusal Projeler
1. Trakya’ da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Duyarlılık Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.01.2014-01.06.2016.
2. Açık - Kapalı Mekan Süs Bitkileri Fidanlık Tesis Projesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici.
3. Tekirdağ ve Çevresinde Yetişen Doğal ve Egzotik Ağaç ve Çalı Türlerinin Envanteri, BAP, Yönetici.
4. Air Quality and Development in İzmir/Turkey”,, DİĞER, Araştırmacı.
5. Otoyol Peyzaj Planlamasında Kullanılmaya Uygun Bazı Doğal Otsu ve Odunsu Bitkilerin Otoyol ve Fidanlık Koşullarında Yetiştirilme Olanakları Üzerinde Araştırmala, BAP, Yönetici.
Üyelikler
Türk Ekoloji Derneği, Üye, 1999-2001.
BENA, Üye.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Global Environmental/Visual Quality Mapping Project, 05.01.2015-06.01.2015.