Prof. Dr. RÜYA YILMAZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. RÜYA YILMAZ

T: (0282) 250 2925

M ryilmaz@nku.edu.tr

W ryilmaz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIОI
Öğrenim Yılları: 1999
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1994
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAО ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1991
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
İtalyanca:Başlangıç
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
2017-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2000-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1996-
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Belediye Başkan Yardımcılığı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2011-2012
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı / Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Planlama
Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji
Peyzaj Onarımı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILMAZ R., YILMAZ O., Halkın Çevre Bilincinin Saptanması ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Bilinç ÜzerineEtkileri: Kırklareli Örneğinde, EGE UNİV. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol. 54, pp. 301-310, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. YILMAZ R., YILMAZ O., Determination of the Vital Ecological Networks: the Case of European Side of Turkey, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 17, pp. 1603-1611, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. bURLEY J. B., YILMAZ R., Visual Quality Preference: the Smyser IndexVariables, International Journal of Energy and Environment, vol. 8, pp. 147-23081007, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. YILMAZ O., MANSUROĞLU S., YILMAZ R., SWOT Analysis of Ecotourism as a Tool for Sustainable Development A Case Research in North west Black Sea Coastal Zone of Turkey, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 14, pp. 786-798, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. MANSUROĞLU S., PINAR K., YILMAZ R., Impacts of Highways on Land Uses the Case of Antalya Alanya Highway, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 14, pp. 293-302, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. YILMAZ R., Determination of the Environmental Problems at a Natinal and Local Public Level Cases of Tekirdağ and Turkey, Journal of Environmental Proctection and Ecology, vol. 12, pp. 1443-1457, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. YILMAZ R., Monitoring Land Use Land Cover Changes Using CORINE Land Cover Data A Case Study of Silivri Coastal Zone in Metropolitan İstanbul, Environmental Monitoring and Assessment, vol. 165, pp. 603-615, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
8. YILMAZ R., Edirne de Çevre Bilincinin Belirlenmesi ve Sosyo Ekonomik Özelliklerin Çevresel Bilinç Üzerine Etkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 6, pp. 79-92, 2009.
Özgün Makale CABI, DOAJ
9. YILMAZ R., Environmental Impacts on the Protected Areas. A Case Study in Thrace Region, Turkey, The Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 8, pp. 597, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. YILMAZ R., SERDAR S., YARCI C., MÜNİR Ö., Use of Aesculus hippocastanum L as a Biomonitor of Heavy Metal Pollution, Pakistan Journal of Botany, vol. 38, pp. 1519-1527, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. M SERDAR S., YILMAZ R., SALİH G., YARCI C., MUNIR O., Water pollution studies in the rivers of the Edirne Region Turkey, Aquatic Ecosystem Health & Management, vol. 12, pp. 313-319, 2006.
Özgün Makale SCI
12. YILMAZ R., Tekirdağ Halkının Tasarım Bitkilerine Olan Talebinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal of Tekirdag Agricultural Faculty), vol. 3, pp. 71-81, 2006.
Özgün Makale
13. YILMAZ R., Evaluation of Renewable Energy Sources and Sustainable Development Planning of Turkey, Journal of Applied Sciences, vol. 6, pp. 983-987, 2006.
Özgün Makale AGRICOLA, AGRIS, ASCI, SCOPUS
14. YILMAZ R., KORKUT A., ETLİ B., ÇİLEK M., Eco Tourism and Rural Development in Thrace Region, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 6, pp. 878-885, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
15. BİRİŞÇİ T., YILMAZ R., High Performance Plant Selection for Landscape Reclamation in the Subtropic Climate Zone A Case Study, Journal of Agronomy, vol. 4, pp. 262-266, 2005.
Özgün Makale AGRICOLA, AGRIS, SCOPUS, CABI
16. YILMAZ R., BUTT S. J., KORKUT A., Plant Diversity and Effects of Environmental Problems in Turkey, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 4, pp. 924-930, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. KORKUT A. Y. R. E. Ü., Evaluation of Tekirdağ Province and Marmara Coastal Management’, Coastal Zone Management in the Mediterranean Region, Options Mediterraneennees, pp. 181-189, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILMAZ R., Saroz Körfezi nin Turizm ve Rekreasyonel Kullanım Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 121-134, 2006.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. YILMAZ R., SERBEST D., Saroz Körfezi Kıyı Kumulları Üzerindeki Çevresel Etkilerin Araştırılması, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt 6, ss. 83-90, 2005.
Özgün Makale TUBITAK-ULAKBIM, Zoological Record
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YILMAZ R., Global Issues and Trends in Tourism, Bölüm: Research on Slow City Movement within the Context of Sustainable Urban Planning: The Case of Vize, Kırklareli- Turkey, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridshi University Press, Editör: Cevdet Avcıkurt, Mihaela S. Dinu, Necdet Hacıoğlu, Recep Efe, Abdullah Soykan, Nuray Tetik, 2016.
Bilimsel Kitap
2. KORKUT A., YILMAZ R., ERDEM Ü., Coastal Zone Management in the Mediterranean Region, Options Mediterraneennees, Number:53, Series A, Bölüm: Evaluation of Tekirdağ Province and Marmara Coastal Management, Yayın Yeri: Tecnomack Ciheam, Editör: D. Camarda, L. Grassini, 2002.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YILMAZ R., YILMAZ O., YAŞAMIN HER KARESİNDE TOPRAK, Bölüm: Karayollarının Toprak Birimine Etkilerinin Peyzaj Onarım Açısından Değerlendirilmesi, Yayın Yeri: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Editör: YILDIZ AKSOY, 2017.
Bilimsel Kitap
2. YILMAZ O., YILMAZ R., YAŞAMIN HER KARESİNDE TOPRAK, Bölüm: PEYZAJ PLANLAMANIN TEMEL BİRLEŞENİ OLARAK TOPRAK VE AB CORINE STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRMESİ, Yayın Yeri: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Editör: YILDIZ AKSOY, 2017.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YILMAZ R., YILMAZ O., ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE BALKAN COUNTRIES WITH ’SUSTAINABILITY ENVIRONMENTAL INDEX’ AND ’ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX’, nternational U.A.B.- BENA Conference on Environmental, Sustaionable, Engineering and Development (25.05.2017-27.05.2017).
Özet bildiri
2. YILMAZ R., YILMAZ O., EVALUATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) FOR STRATEGIC ENVIRONMENTAL PLANNING: A CASE STUDY FROM TURKEY, International U.A.B.- BENA Conference on Environmental, Sustaionable, Engineering and Development (25.05.2017-27.05.2017).
Özet bildiri
3. YILMAZ R., YILMAZ O., EVALUATION OF URBAN AGRICULTURE FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT, International U.A.B.- BENA Conference on Environmental, Sustaionable, Engineering and Development (25.05.2017-27.05.2017).
Özet bildiri
4. YILMAZ O., YILMAZ R., PROTECTİON OF ENVİRONMENT: CONSCİOUSNESS AND ATTİTUDES OF LOCAL RESİDENTS İN THRACE REGİON, nternational U.A.B.- BENA Conference on Environmental, Sustaionable, Engineering and Development (25.05.2017-27.05.2017).
Özet bildiri
5. YILMAZ R., YILMAZ O., THE IMPORTANCE OF GREEN ROOF IN URBAN ECOSYSTEMS, International U.A.B.- BENA Conference on Environmental, Sustaionable, Engineering and Development (25.05.2017-27.05.2017).
Özet bildiri
6. Burley J. B., YILMAZ R., Peyzaj Planlama çevresel/ Görsel Kalitenin Değerlendirilmesi, 2 INTERNATIONAL CONGRESS ONENGINEERING ARCHITECTURE AND DESIGN (12.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
7. YILMAZ R., YILMAZ O., SWOT -AHP (ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ) ANALİZİNİNPLANLAMAYA VE PLANCIYA KATKILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2 INTERNATIONAL CONGRESS ONENGINEERING ARCHITECTURE AND DESIGN (12.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
8. YILMAZ O., YILMAZ R., Analysis of Environmental awareness and sensitivity levels A Case Study in Edirne City, International ConfrerenceGREDIT 2016– GREEN DEVELOPMENT,INFRASTRUCTURE, TECHNOLOGY (31.03.2016-02.04.2016).
Özet bildiri
9. YILMAZ R., YILMAZ O., Assessing of Solid Waste Management for Landscape Reclamation The Case Study of TekirdagThrace Turkey, International Confrerence GREDIT 2016– GREEN DEVELOPMENT,INFRASTRUCTURE, TECHNOLOGY (31.03.2016-02.04.2016).
Özet bildiri
10. YILMAZ R., YILMAZ O., Determination of Open and Green Areas The Case Studyof Maltepe in Istanbul City, International ConfrerenceGREDIT 2016– GREEN DEVELOPMENT,INFRASTRUCTURE, TECHNOLOGY (31.03.2016-02.04.2016).
Özet bildiri
11. YILMAZ R., YILMAZ O., Determination of the Vital Ecological Corridors The Case of Thrace Region, International ConfrerenceGREDIT 2016– GREEN DEVELOPMENT,INFRASTRUCTURE, TECHNOLOGY (31.03.2016-02.04.2016).
Özet bildiri
12. YILMAZ R., YILMAZ O., The Publıc Opınıon Analysıs Of Some Urban Parksın The Cıty Of Istanbul, International ConfrerenceGREDIT 2016– GREEN DEVELOPMENT,INFRASTRUCTURE, TECHNOLOGY (31.03.2016-02.04.2016).
Özet bildiri
13. YILMAZ R., YILMAZ O., The research on Çanakkale City Centre s Infrastructure supportability with gren infrastructure, International ConfrerenceGREDIT 2016– GREEN DEVELOPMENT,INFRASTRUCTURE, TECHNOLOGY (31.03.2016-02.04.2016).
Özet bildiri
14. YILMAZ R., YILMAZ O., PLASTIK SANATLARIN PEYZAJ TASARIMA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ABD CHICAGO MILENYUM PARK ÖRNEĞİNDE EVALUATION OF THE EFFECTS OF PLASTIC ARTSI INTERNATIONAL THESSALONIKI ART DESIGN SYMPOSIUM THESSALONIKI GREECEON LANDSCAPE DESIGN IN THE STUDY OF USA CHICAGO MILLENNIUM PARK, “1st INTERNATIONAL ART AND DESIGN SYMPOSIUM” (03.03.2016-06.03.2016).
Tam metin bildiri
15. YILMAZ R., YILMAZ O., A Study on the Use of Natural Plants as a Raw Material of Some Traditional Food in Turkey, The 2nd International Symposium on Tradional Foods from Fooods from Adriatic to Caucasus, (24.11.2013-26.11.2013).
Tam metin bildiri
16. YILMAZ R., BURLEY J. B., Dissecting the Smyser Index in Visual Quality, World Scientific Engineering, Academic Society (WSEAS), 6th Landscape Architecture Conference (17.11.2013-19.11.2013).
Tam metin bildiri
17. YILMAZ R., Burley j. b., Dissecting the Smyser Index in Visual Quality World Scientific Engineering Academic Society WSEAS 6th Landscape, 6th Landscape Architecture Conference in Nanjing, P.R. of China, (17.11.2013-19.11.2013).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YILMAZ O., YILMAZ R., Sürdürülebilirlik Çevre İndeksi Çevre Performansı İndeksi Ve Çevresel Duyarlılığının Araştırılması, 6. PEYZAJ MİMARLIĞI KONGRESİ “SÖYLEM VE EYLEM” (08.12.2016-11.12.2916).
Özet bildiri
2. Burley J. B., YILMAZ R., Çevresel Görsel Kalitenin Değerlendirilmesi, 6. PEYZAJ MİMARLIĞI KONGRESİ “SÖYLEM VE EYLEM”8-11 ARALIK 2016, ANTALYA (08.12.2016-11.12.2016).
Tam metin bildiri
3. YILMAZ R., YILMAZ O., Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Analitik Hiyerarsi Süreçi AHP Uygulamalarının Değerlendirilmesi, 6. PEYZAJ MİMARLIĞI KONGRESİ “SÖYLEM VE EYLEM (08.12.2016-11.12.2016).
Özet bildiri
4. YILMAZ R., YILMAZ O., Peyzaj Planlama Çalışmalarında Rekreasyonel Tercihlerinin Değerlendirilmesi, 6. PEYZAJ MİMARLIĞI KONGRESİ “SÖYLEM VE EYLEM” (08.12.2016-11.12.2016).
Tam metin bildiri
5. SÖĞÜT Z., BİRİŞÇİ T., YILMAZ R., MANSUROĞLU S., Arıtma Çamurlarının Tarımsal Alanlarda Kullanım Olanakları, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu (21.05.2014-23.05.2014).
Tam metin bildiri
6. MANSUROĞLU S., YILMAZ R., Expo2016 Antalya ve Çevresindeki Peyzajların Değişimi Üzerine Etkileri, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi ‘Dönüşen Peyzaj’, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, (01.11.2013-).
Tam metin bildiri
7. YILMAZ R., MANSUROĞLU S., Avrupa Birliği nde Süs Bitkilerinin Sektörel Durumu ve Ticari Denge Analizi, V. Süs Bitkileri Kongresi 2013, Yalova. (20.10.2013-22.10.2013).
Poster
8. YILMAZ R., YILMAZ O., Peyzaj Mimarlığı Düzenleme Çalışmalarında Kullanılan Bitkisel Materyalin Avrupa Birliği ndeki Durumunun Analiz Edilmesi, V. Süs Bitkileri Kongresi (20.10.2013-22.10.2013).
Poster
9. YILMAZ O., YILMAZ R., Çanakkale İli nin Peyzaj Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Ekolojik 2013 Sempozyumu, Tekirdağ (02.05.2013-04.05.2016).
Poster
10. YILMAZ R., YILMAZ O., Edirne Kentinde Halkın Çevre Sorunlarına Duyarlığının Saptanması, Ekolojik 2013 Sempozyumu, Tekirdağ. (02.05.2013-04.05.2013).
Özet bildiri
11. YILMAZ R., ÖZDEMİR G., Yılmaz R Özdemir G Dünyada Süs Bitkileri Üretimi ve Ticari Durumunun Değerlendirilmesi Poster Bildiri, V. Süs Bitkileri Kongresi 2013, Yalova. (20.10.2010-22.10.2010).
Poster
12. YILMAZ R., KORKUT A., İğneada Longos Ormanlarının Koruma Kullanma Dengesi Üzerine Bir Çalışma, Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu (25.06.2002-27.06.2002).
Tam metin bildiri
13. KORKUT A. Y. R., Tekirdağ Kıyı Şeridi Turizm Potansiyeli ve İkinci Konutların Alan Kullanım Kararları ve Çevre İlişkileri Üzerine Bir İrdeleme, Peyzaj Mimarlığı Kongresi (19.10.2000-21.10.2000).
Tam metin bildiri
14. KORKUT A. Y. R. D. T., Tekirdağ Merkezindeki Tarihi Çevrenin Peyzaj Planlama İlkeleri Açısından İrdelenmesi, Peyzaj Mimarlığı Kongresi (19.10.2000-21.10.2000).
Tam metin bildiri
15. YAZGAN M. E., YILMAZ R., YETİM L., ÖZYAVUZ M., GAP Bölgesi nde Enerji Ormanlarının Kurulmasının Gereği ve Önemi, 2000 GAP Çevre Kongresi (10.10.2000-11.10.2000).
Tam metin bildiri
16. ERDEM Ü. N. E. Y. R. K. İ. M., Büyük Menderes Havzası Temelinde Aydın İli Alan Kullanım Kararları Üzerinde Bir İrdeleme, 2000’e Bir Kala Büyük Menderes Havzası 4. Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu (09.09.1999-10.09.1999).
Tam metin bildiri
17. YILMAZ R., KORKUT A., Zambak Lilium L Yetiştiriciliğinde Değişik Harç Kullanımının Çiçeklenmeye Etkisi, I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi (06.10.1998-09.10.1998).
Tam metin bildiri
18. YILMAZ. R., T. A., E. Ü., Tarım Alanları Amaç Dışı Kullanım Kararlarının Fiziksel Planlama Sürecinde Aydın Kenti Örneğinde İrdelenmesi, Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi (07.09.1998-11.09.1998).
Tam metin bildiri
19. NURLU. E., Y. R., A. Z., Ü. . Ö., M., Antik Çağda Ege Limanları Dünü ve Bugünü, . Türkiye Kıyıları 97- Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı (02.09.1998-04.09.1998).
Tam metin bildiri
20. NURLU E., E. Ü., K., İ. A., Z., Söke Örneğinde Alan kullanım Kararları ve Tarımsal Yapı İlişkileri Üzerinde Bir İrdeleme, Büyük Menderes Havzası 3. Tarım ve Çevre Sempozyumu (02.09.1998-04.09.1998).
Tam metin bildiri
21. ERDEM. Ü., K. A., ., Y. T. Y. R., Çanakkale İli Peyzaj Değerlerine Yönelik Bir İrdeleme Yerleşim ve Çevre Sorunlar, Çanakkale İli Sempozyumu (09.09.1996-13.09.1996).
Tam metin bildiri
22. YILMAZ. R., T. A., K. B., E. Ü., Sarıgerme de Alan Kullanım Kararlarının İrdelenmesi, Türkiye Kıyıları 97- Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı (09.09.1996-13.09.1996).
Tam metin bildiri
23. ERDEM. Ü., F. Ş., N. E., Y. R. T. A., Gediz Havzası Termal Kaynaklarının Urganlı Kaplıcaları Örneğinde İrdelenmesi, Gediz Havzası 2. Tarım, Erozyon ve Çevre Sempozyumu (02.04.1996-04.04.1996).
Özet bildiri
24. ERDEM. Ü., N. E., A. Z., Y. R., Kuşadası Örneğinde Alan Kullanım Kararları ve Tarımsal Yapı İlişkileri Üzerinde Bir İrdeleme, II. Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu (02.04.1996-04.04.1996).
Tam metin bildiri
25. KORKUT. A., Y. R., Yeni Kurulan Ziraat Fakültelerinde Peyzaj Mimarlığı Eğitimi, Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Evrensel Entegrasyonu Sempozyumu (29.05.1995-30.05.1995).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB abct, FAO AGRİS
2. Ege Universitesi Ziraaat Fakültesi.
Ulusal Dergi
3. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TÜBİTAK/ULAKBİM,THOMSON REUTERS Master Journal List ve Zoological Record
Uluslararası Projeler
1. Global Environmental/Visual Quality Mapping Project.”, Michigan State University, Araştırmacı, 07.01.2015-04.01.2016.
2. İpsala Türkiye ve Stambolovo Bulgaristan Belediyeleri Yerel Yönetimlerin Kentsel Peyzaj Planlama Kapasitelerinin Arttırılması ve Bulgaristan Örneğ, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Eğitmen.
Ulusal Projeler
1. Trakya da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması ve Sosyo Ekonomik Özelliklerin Çevresel Duyarlılık Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.01.2014-01.06.2016.
2. Tekirdağ ve Çevresinde Yetişen Doğal ve Egzotik Ağaç ve Çalı Türlerinin Envanteri, BAP, Yönetici.
3. Otoyol Peyzaj Planlamasında Kullanılmaya Uygun Bazı Doğal Otsu ve Odunsu Bitkilerin Otoyol ve Fidanlık Koşullarında Yetiştirilme Olanakları Üzerinde Araştırmala, BAP, Yönetici.
4. Açık Kapalı Mekan Süs Bitkileri Fidanlık Tesis Projesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici.
5. Air Quality and Development in İzmir Turkey, DİĞER, Araştırmacı.
Üyelikler
Türk Ekoloji Derneği, Üye, 1999-2001.
BENA, Üye.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
´Global Environmental Quality Mapping Project´, Yer:ABD, 05.01.2015-05.01.2016.
Global Environmental/Visual Quality Mapping Project, 05.01.2015-06.01.2015.